sigle_proiect

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

“Creşterea eficienţei economice a Diclasse S.R.L prin implementarea unui sistem IT integrat performant”

Descrierea proiectului:

x